Srdečně Vás vítáme na stránkách našeho chrámového sboru!

 

Jsme Chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Naším druhým domovem je milovický kostel sv. Kateřiny, který je 5 km vzdálen od Lysé nad Labem. Druhým domovem proto, protože část našich členů pochází z  Milovic a Milovice spolu s Lysou tvoří jednu farnost.
C
hrámový sbor u svatého Jana Křtitele je amatérský smíšený pěvecký sbor, který vznikl při římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem v roce 1996. Jeho hlavním působištěm je, kromě chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, i kostel  sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích. Během své dosavadní aktivity sbor spolupracoval s několika dirigenty.
Vznik tělesa inicioval Vít Odcházel, který na počátku soustředil skupinku zpěváků, kteří se věnovali interpretaci chrámové hudby. Od roku 1997 vedení převzal Ladislav Jánek mladší. Na jeho místo nastoupila v roce 1999 Jana Hrdličková, kterou v této práci vystřídala od září roku 2006 Dagmar Drahovzalová. Na ni pak navázal v září 2008 Petr Bajer, který sbor vede doposud.
Po roce 2008 došlo k výraznému nárůstu členské základny sboru a charakteristickým rysem této skupiny zpěváků je dobrý kolektiv a veselá nálada.
Přestože je repertoár Chrámového sboru soustředěn na liturgický provoz a to je jeho stálou a trvalou prioritou, došlo během posledních let k rozšíření spektra studovaných skladeb.
Sbor se zabývá duchovní hudbou všech epoch – od gregoriánského chorálu a kompozic starých mistrů až po skladby současných autorů, v jeho repertoáru jsou i spirituály.
Od roku 2009 je ale pozvolna rozšiřována i skupina studovaných světských skladeb, které byly předvedeny v roce 2010 na úspěšném koncertu Jazzové pohlazení a v roce 2012 na velmi úspěšném koncertu Muzikálové a filmové doteky.

V roce 2009 bylo založeno občanské sdružení SONUS, jehož hlavním cílem je podporovat Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele.