Slavnosti hraběte Šporka 2008

Svatohubertská mše

Svatohubertská mše 2

Hornovo trio

Část sboru s panem starostou

Bez komentáře :o)